Danmarks Miljøportal

Adgang
Adgang hjemmefra
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark

Danmarks Miljøportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndigheder, borgere og virksomheder.

Der er offentlig adgang til følgende data-portaler fx:

Danmarks Arealinformation - se flere introduktionfilm til hvordan du anvender Danmarks Arealinformation HER

Danmarks Naturdata -  Her kan du søge arter fundet i forbindelse med myndighedernes naturovervågning og -registrering

Din Natur - er en gratis tjeneste der stilles til rådighed for lodsejere og øvrige der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur

Arealnotifikation - er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer i Danmarks Arealinformation

Arter - samler viden om Danmarks Natur 

Arealdata - data til grøn omstilling

Miljødata - udstiller rå-data fra miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb. Dataene bruges eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand.

Du kan se dem allesammen HER