foto af Christiansborg

Folketingstidende.dk

Adgang
Adgang hjemmefra
Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.

Elektroniske dokumenter fra 1953 og frem

Dokumenterne fra 1953-54 til og med 2008-09 foreligger i en indscannet udgave af det trykte Folketingstidende. Fra 2009-10 er Folketingstidende kun udkommet elektronisk på folketingstidende.dk.

Tidsfrister 

I Forretningsorden for Folketinget er der opstillet tidsfrister for, hvornår sager kan behandles i Folketingssalen. Det er som udgangspunkt datoen for offentliggørelsen af dokumentet på folketingstidende.dk, der er gyldig i forhold til tidsfristerne i forretningsordenen.

Ophavsret

Offentlige dokumenter på Folketingstidendes hjemmeside er ikke genstand for ophavsret og kan frit kopieres m.v. Det gælder f.eks. lovforslag, beslutningsforslag og referater af Folketingets forhandlinger.

Ophavsretten til øvrige tekster på folketingstidende.dk tilhører Folketinget. Teksterne på folketingstidende.dk må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Printversion af dokumenterne i pdf 

Alle dokumenterne findes i pdf og er sidefaste. Teksterne er opstillet i spalter i A4-format og beregnet til udprintning. Dokumenterne er forsynet med hoved og Folketingets logo. Hvis dokumentet er omtrykt, fremgår dette af dokumentet.

Tags