Bænk ved fjorden

Lex.dk

Adgang
Fri adgang
Lex.dk giver digital adgang til troværdig information i en løbende opdateret udgave af Den Store Danske og en lang række af de vigtigste opslagsværker i Danmark.

Lex.dk giver frit en samlet adgang og indgang til disse 11 værker:

Hvem står bag Lex.dk:
Foreningen bag lex.dk har foreløbig fire medlemmer, Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.