Litteraturens verden

Litteraturens Verden

Adgang
Adgang hjemmefra
Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Fokus ligger på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.
Der er dybdegående generelle artikler om forskellige tiders litteraturhistorie - herunder udforskes forskellige lokaliteter. Under disse er der igen en deling på f.eks. prosa, digtning, drama, roman og epos.

Litteraturens Verden er en del af historieportalen Historiensverden.dk, og flere steder vil du blive ledt over i denne.