Illustration af typografier

Project Gutenberg - Læs en klassiker

Adgang
Fri adgang
Project Gutenberg tilbyder over 60.000 gratis e-bøger i mange forskellige formater og på flere sprog - også dansk

Project Gutenberg giver fri adgang til et meget stort antal e-bøger inden for klassisk litteratur: prosa, lyrik, noveller, dramatik samt opslagsværker og håndbøger. Kogebøger, lydbøger, kulturstudier, film og musik forekommer også.

Her er titler på næsten alle sprog, også dansk, men flest engelsksprogede. 

Du kan vælge mellem flere formater: f.eks. epub bøger, kindle bøger, download eller online læsning på din pc.

Arkivet opdateres jævnligt og er et godt supplement til eReolen. Her finder du fx danske klassikere som Herman Bangs "Ved Vejen", "Kongens Fald" af Johannes V. Jensen og Leonora Christina Ulfeldt's "Jammers-minde".

Et tilsvarende arkiv med nordiske udgivelser finder du på Project Runeberg, der dog ikke har lige så mange formater at vælge imellem.