Sundhed.dk logo

Sundhed.dk

Adgang
Fri adgang
Sundhed.dk er din offentlige sundhedsportal.

Sundhed.dk giver dig adgang til alle dine sundhedsoplysninger, blandt andet recepter, behandlinger, vaccinationer og laboratoriesvar. Du kan finde behandlere og oprette dig i registeret for organdonation.
 
Hvem står bag sundhed.dk:
Danske Regioner, Staten og Kommunernes Landsforening.

Se videovejledning på eKurser.nu