Tímarit.is - Nordatlandiske aviser

Adgang
Fri adgang
Digitaliserede tidsskrifter og aviser fra Færøerne, Grønland og Island

Timarit.is er en digital samling der giver fri adgang til flere millioner digitaliserede sider i aviser og tidsskrifter fra Færøerne, Grønland og Island. Aviserne og tidsskrifterne indeholder foruden nyheder og annoncer, også flere forskellige emner. Man kan f. eks. søge efter titler, land og enkelte ord i hele samlingens tekst, samt printe udvalgte sider. Der bliver hele tiden tilføjet nye titler og eksemplarer til samlingen.