Dansk litteraturs historie

12.09.16
Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde.

Den danske litteratur sættes ind i en europæisk og – for nyere perioders vedkommende – international sammenhæng, som tydeliggør, hvordan dansk litteratur til stadighed har udfoldet sig i et samspil med andre litteraturer og kulturstrømninger.
Fri adgang til Den Store Danske - Dansk litteraturs Historie