Dansk Pattedyratlas

12.09.16
Dansk Pattedyratlas er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr.

Dansk Pattedyratlas er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr. Det rummer opdaterede udbredelseskort for de fleste af de 88 danske arter. For hver art er der fyldige afsnit om levevis og levesteder samt om trusler og forvaltning.
Fri adgang til Den Store Danske - Dansk Pattedyratlas