Faktalink

12.08.16
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

Find artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.
Der er links til videre information på nettet samt litteraturhenvisninger til artikler og bøger.

Adgang hjemmefra:
Du kan få adgang til basen fra en hvilken som helst pc, hvis:
- du bor Roskilde Kommune
- du er medlem af Roskilde bibliotekerne
NB! Log ind på samme måde som i biblioteksbasen, med cpr.nr og pinkode.
Adgang til Faktalink