Kvindekilder

Kvindekilder fortæller om kvinders liv og kamp for ligestilling i Danmark.

I 11 artikler (fx kampen om valgret, fri abort, ligeløn) fortælles i korte tekster om historien med links til originale, historiske kilder.

Artiklerne er delt op i to perioder: 1850-1920, hvor den tidlige kvindebevægelse kæmpede for borgerrettigheder, og 1960-1985 hvor en ny kvindebevægelse satte en helt ny dagsorden i Danmark.
I artiklernes links til historiske kilder kan du fx dykke ned i avisartikler, kronikker, uddrag af folketingsdebatter, love, fotografier, erindringsklip, statistikker og breve, der belyser emnerne.

Fri adgang til Kvindekilder