Litteraturens verden

Med Lit­te­ra­turensVerden.dk får du mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker.

Lit­te­ra­turensVerden.dk giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie og går i dybden med nogle af de største værker. 
Adgang til Litteraturens verden

 

Tags