Symbolleksikon

12.09.16
Symbolleksikon rummer ud over de gængse symboler en lang række artikler, hvor det kulturhistoriske og litterære er i centrum.

Vinkler og eksempler er hentet fra religioner og mytologier, kulturhistorien, folkloristikken, psykologien, billedkunsten og fra litteraturen og sproget. Symbolleksikon er skrevet af Finn Stefánsson, udkom i 2009 og rummer ca. 1400 artikler.
Fri adgang til Den Store Danske - Symbolleksikon