EU logo

Nyttige EU-links

07.10.16
Find rundt i EU-junglen

Alt om EU

Europa-Kommissionen
EUs officielle hjemmeside, som er oprettet af Europa-Kommissionen. Her finder du grundlæggende oplysninger om EU: Generaldirektoraternes og institutionernes hjemmesider, politikker, mål, pressemeddelelser, nyheder, statistikker, databaser, publikationer m.m.
 

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark
Europa-Kommissionens officielle kontor i Danmark.
 

Europa-Parlamentet i Danmark
Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark henviser her til alt, hvad der foregår i Europa-Parlamentets regi, bl.a med links til alle medlemmer af parlamentet.
 

Europa-Huset i København
Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset, som ligger i København. Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper. 
 

Eurostat
Hovedstedet for europæisk statistik. Alle statistikker og tabeller kan downloades gratis.
 

Folketingets EU-Oplysning
Gratis, hurtige og neutrale svar på dine spørgsmål om EU.
 

Fri adgang til 10.000 EU-publikationer
Fra EU Bookshops digitale bibliotek kan du nu gratis downloade publikationer, som Publikationskontoret har udgivet for EU-institutionerne, agenturerne og organerne siden 1952.
 

Europabevægelsen
Masser af information om EU og hvorfor EU er så vigtig.De danske EU-forbehold

EU-oplysningen
Al information om de danske EU-forbehold er samlet her.


 

Arbejde, uddannelse og unge

Eures -Europæiske Portal for jobmobilitet
Her finder du oplysninger om job- og uddannelsesmuligheder i Europa.. Eures-netværket og de nationale arbejdsformidlinger giver dig rådgivning i den grænseoverskridende jobformidling og hjælper arbejdsgivere i at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.
 

Eurodesk -det europæiske informationsnetværk for unge
Eurodesk fokuserer på information om Europa til unge omkring uddannelse, arbejde, fonde. Netværket har kontakter i hele EU.
 

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets hjemmeside kommer godt rundt om EU's opgaver og beslutningsprocesser. Under "Danmark i EU" finder du også taler og artikler.
 

 

Kultur

Europeana: think culture
Baggrunden for Europeana er at skabe et virtuelt Europæisk bibliotek, der kan gøre Europas kulturarv og videnskabelige kilder tilgængelige for borgerne. Materialet er indsamlet fra Europas museer, gallerier, arkiver, biblioteker og audiovisuelle samlinger.
 

 

For virksomheder

Dit Europa, dine forretningsmuligheder
Praktiske oplysninger på flere sprog og offentlige tjenester på nettet for virksomheder, der ønsker at gøre forretninger i andre EU-lande. Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder.
 

Indre Markeds Center
Indre Markeds Center hjælper danske virksomheder med regler og handelshindringer, når de ønsker at sælge danske produkter i andre EU-lande. Denne gratis rådgivning kan hjælpe dig og din virksomhed med at fremme salget af varer og produkter i det indre marked.

ZealandDanmark
ZealandDenmark er et samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland. Kontoret skal bidrage til internationalisering af Sjælland, skaffe rettidig viden om de EU-beslutninger, der er under opsejling, markedsføre Sjællands mange aktører – og deres interesser – internationalt, samt sikre dem muligheden for at deltage i europæiske projekter, blandt andet ved at give bedre adgang til relevante netværk.

Tags