Forside: Dansk Fotohistorie

Dansk fotohistorie fremkaldt

”Bibliotekaren anbefaler” er denne gang med arkivar Mathilde B. Møller, som gæster vores faste klumme med en anbefaling til dig, som er interesseret i fotografihistorie. 

Af Mathilde B. Møller, kunsthistoriker

Bogen ”Dansk fotografihistorie” fra 2004 går i kødet på fotografiets udvikling - fra déts fødsel, med de første daguerreotypier fra ca. 1839, til vor tids digitale billedhav. 16 forfattere har bidraget til bogen, og man har haft fat i en gruppe forskere fra meget forskellige forskningsmiljøer fx kunsthistorikere, historikere, film-, medie og kulturvidenskabsfolk. 

Den er rigt illustreret, og giver et nuanceret indblik i mediets kronlogiske udvikling som visuelt udtryk og teknisk virkemiddel. Den historiske vinkel bliver garneret af fire tema-artikler. Tilsammen belyser de to spor: det historiske og det tematiske, fotografiets bredde - som kulturhistorisk fænomen, kunst og dokumentation.

Roskildes egen Kristian Hude (f. 1864 d. 1924) bliver også nævnt i Martin Zerlangs artikel ”Gamle minder og nye motiver – Nye genrer 1900-1920”. Som elev af hoffotograf Peter Elfelt, og sidenhen som fotograf ved Nationalmuseet, rejste Hude rundt i Danmark, og så hvordan folket levede. 
Hude arbejdede som arkitekturfotograf, men var også blandt de første danske fotografer, der skildrede almindelige menneskers liv og levned. Særligt hjemstavnen Roskilde lå Hudes hjerte nær. 

Find ”Dansk fotografihistorie” her.  

På Roskilde Lokalhistoriske Arkiv og på FOTOTEKET kan du se en stor, unik samling af Kristian Hudes Roskildefotografier fra perioden omkring 1900-tallet. Udforsk FOTOTEKET hjemmefra her.
 

Materialer