Introduktion til "Litteratur i digital tranformation"

18.06.19
Tilbud til udskoling, stx, htx, hhx, hvor vi arbejder med kulturdrevet digital dannelse ved hjælp af digital litteratur (skønlitterære multimodale tekster).

Biblioteket tilbyder et sjovt forløb af 1½ times varighed med introduktion til genren og praktiske øvelser med interaktiv litteratur, hvor eleverne laver et eget produkt. Online tilbydes materiale og forslag til øvelser, som læreren kan arbejde videre i klassen. Materialet består af en genredefinition, analysemodel, artikler om digital litteratur, links og beskrivelser af udvalgte værker opdelt efter tema.Tilbuddet er relevant for dansk, engelsk, samfundsfag og mediefag.

Litteratur i digital transformation er et formidlingsforløb med digital læsning og multimodale tekster. Litteraturen er stedet, hvor det nye og uhåndterlige igennem tiden er blevet adresseret. Læsere har kigget til litteraturen for at forstå samfundets bevægelser og deres egen rolle i den. Vil man forstå en verden i digital forandring er det en god ide at kigge til de nye genrer inden for interaktiv og digital litteratur. Her blandes nye medieformer. Teknologiens muligheder og problemer sættes i spil.

Læsning har bevæget sig ud af bogen og ind i andre medier og det stiller krav til os når vi skal finde vej mellem skærme og apps. I dette formidlingsforløb bruger vi digital litteratur til at opbygge en kritisk forståelse af nettets og mobilens multimodale læseformer. Forløbet varer normalt 1½ time, og foregår på biblioteket med udgangspunkt i en udstilling med nye digitale værker på dansk og engelsk. Formidlingen kan berøre temaer som ”Verden i dag” om aktuelle problemstillinger om politik og køn, ”Nye fortælleformer” om digitale udtryksformer og ”Maskinen skriver” om hvad det betyder når maskiner er intelligente og kan lytte, skrive og tale med os. Alt efter aftale med læreren stiller forløbene typisk skarpt på to af de udstillede værker, med praktiske øvelser i mindre grupper, hvor der både skal reflekteres over værkerne og laves et produkt.

God fornøjelse.