Leg med ord og medicin

Leg med ord og medicin i ordapoteket

Af Anonym (ikke efterprøvet)
09.06.17
Den danske digter Morten Søndergaard leger med vores forhold til sproget og ordene i værket Ordapotek. Søndergaard kobler grammatik og medicin og viser, at sproget – ligesom medicin – gør noget ved os.

Medicinskabet indeholder nemlig ikke gængs medicin, men derimod pilleæsker med de ti ordklasser, som sproget består af:
udsagnsord (verber), navneord (substantiver), kendeord (artikler), forholdsord (præpositioner), udråbsord (interjektioner), tillægsord (adjektiver), biord (adverbier), stedord (pronominer), talord (numeralier) og bindeord (konjunktioner).

Sådan bruger du ordapoteket:
Åbn æskerne og læs indlægssedlerne, der beskriver, hvordan du kan bruge de forskellige ordklasser. Læs fx hvornår du ikke bør bruge kendeord, og hvilke bivirkninger, du kan opleve ved overdreven brug af talord.

Indlægssedlerne minder umiddelbart om dem, man kender fra rigtige medicinæsker, men når man læser dem, ser man hurtigt, at de er digte i forklædning.

Ordapoteket minder på denne måde om bogobjekter (artist’s books), som er bøger, der befinder sig midt mellem at være en bog og at være noget helt andet – og hvor bogen bliver et fysisk kunstværk. Det er en tradition, der eksisterer sideløbende med den digitale litteratur.

Ordapotek indgik i 2010 i en udstilling om sproget og ordklasser i
Kunsthallen Nikolaj.