Pas på kloden
Forside på folderen: Pas på kloden...

Pas på kloden

Vi kan alle gøre noget godt for verden hver dag - uanset om vi er store eller små.

FN’s Verdensmål: 
Efter Anden Verdenskrig blev 51 lande enige om at lave aftaler om fred og samarbejde. Det var i 1945, hvor De Forenede Nationer
(FN) blev grundlagt. Med årene er næsten 200 lande kommet med i aftalen. 70 år efter den første aftale,
blev landene enige om 17 mål for bæredygtig udvikling. Dem kalder vi FN’s Verdensmål, og det er dem, vi
skal nå inden år 2030. 

Målene har vigtige emner som sundhed, økonomi, uddannelse, lighed og miljø. De
handler altså om, hvordan vi behandler kloden, os selv og hinanden.

I folderen her finder du bøger som alle handler om, hvordan vi passer bedre på kloden. 

Materialer