Advokathjælp

Advokaten hjælper mange på vej

07.01.19
Advokathjælpen på bibliotekerne i Jyllinge og Gundsømagle har hjulpet ca.100 borgere i 2018

De knap 100 borgere i Jyllinge og Gundsømagle, der har brugt advokatens gratis hjælp på de lokale biblioteker i 2018, rådfører sig om alt fra arv og testamente, til ægteskab, skilsmisse og lejeret.

Det bliver vendt med advokat Birgitte Wismer-Pedersen, som tager imod i bibliotekernes lokaler.

Tallene er i samme lag, som de var i 2017. 

”Jeg oplever, at det for det meste er en stor lettelse for den enkelte at få lov til at ”vende situationen” med mig.
Om du har en sag eller ej, hjælper det tilsyneladende blot at få talt om emnet. Det er fortrolige samtaler om for eksempel skilsmisse, arveforhold eller emner af stor økonomisk betydning såsom boligforholde.

Jeg pejler mig ind på sagens kerne, så vi kan nå at få en god snak om problemstillingen og det juridiske”, siger Birgitte Wismer-Pedersen, der har over ti års erfaring med advokathjælp.

Alder og emner blandt brugerne
I Jyllinge er det hovedsaglig borgere i alderen fra 40’erne og op i 60’erne, med en klar overvægt af dem i 40’erne, der opsøger advokathjælpen. Tilbuddet er der hver mandag kl. 17-18:30. Borgernes typiske grunde er arv og testamente, ægtepagt, skilsmisse herunder bodeling, lejeret samt ansættelsesret.

I Gundsømagle er det hovedsagelig borgere i aldersgruppen 50’erne og op i 70’erne med en klar overvægt af dem i 50’erne, der opsøger advokathjælpen. Den finder sted hver anden torsdag i de lige uger. De mest populære emner er arv og testamente, lejeret samt patienterstatning.

Et godt aktiv på lokalbiblioteket
”Vi er meget glade for samarbejdet med Birgitte om advokathjælp. Det er et godt aktiv på biblioteket. Vore dages lokale bibliotek, spiller en større rolle end udlån af bøger og andre materialer. Vi vil gerne hjælpe folk på vej i livet, og der kan en advokats blik skaber klarhed, når du er i markante livssituationer”, siger vicebiblioteks- og borgerservicechef Peter Høybye.

Sådan foregår hjælpen
Advokathjælpen er gratis og anonym. Bibliotekaren udleverer tider i løbet af ugen.
Af samme grund behøver du ikke sidde i kø på dagen, men kan komme til som aftalt hos advokaten.  
Birgitte tilbyder, at du kan få hendes umiddelbare juridiske vurdering af en sag og rådgivning om, hvordan du bedst muligt kommer videre med sagen.
Hun udfører ikke egentlig sagsbehandling.
Advokathjælpen har lukket i skolernes ferier.