Advokathjælp i Gundsømagle

Gratis advokathjælp i lige uger

Advokat Birgitte Wismer Pedersen tilbyder gratis advokathjælp på biblioteket i Gundsømagle.

Birgitte sidder klar på Gundsømagle Bibliotek torsdage i lige uger kl. 15.30-16.30. Numre udleveres hos bibliotekaren i ugerne op til den kommende advokathjælp enten ved personlig henvendelse eller på tlf. 4631 8114 tirsdage og torsdage kl. 10-17.

Advokathjælpen holder lukket i skoleferierne, hele august og på bibliotekets lukkedage. 

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan blandt andet få hjælp med lejeforhold, ansættelsesforhold og feriepenge, sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser, forbrugerkøb –også bilkøb, papirløst samliv, separation og skilsmisse, forældremyndighed og samværsret.

Hjælpen er begrænset og hvis du kommer som erhvervsdrivende med spørgsmål af erhvervsmæssig karakter, hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag eller der er tale om en vurdering af ens retsstilling i forbindelse med en injuriesag.

Derudover gælder advokathjælpen ikke i sager om køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og heller ikke godkendelse af allerede udfærdigede breve eller testamenter.