Sort sol

Anbefalet: Fuglenes flugt over siderne

Af bibliotekar Ole Hilmer Petersen, Roskilde Bibliotekerne.

Forår og fugleliv hører sammen. Fuglene ”larmer” overalt i naturen.
Både i haverne og på det frie land er fuglene i fuld gang. Du hører fuglesang, der bygges reder, der lægges æg og der udklækkes unger.
På modelflyvepladsen, hvor jeg flyver, vrimler det med sanglærker og vipstjerter. Strandskaderne kommer på besøg og agerhønsene gemmer sig i nabomarkerne.
På gode dage kommer havørnen svævende henover pladsen.
Det er et imponerende syn når den store fugl, som en svævende ”dør”, finder termik og stiger til vejrs. Her kommer nogle forskellige fuglebøger.

Lars Gejl: Rovfugleguiden, Gyldendal, 2018

Bogen omhandler de 40 rovfugle der yngler i Europa, med mange fantastiske fotos af de imponerende fugle. Her er gribbe, glenter, våger, høge, kærhøge, ørne og falke.
Det er fine og grundige artsbeskrivelser og bestemmelsesnøgler ud fra fuglenes silhuetter.

Sort sol over marsken, Marskforlaget, 2018

Når flokke af stære glider sammen med andre for at overnatte i Vadehavets rørskove, kan der samle sig flere hundrede tusinde fugle. De største flokke kan ligefrem formørke den lave aftensol.
Dette enestående fænomen kaldes ”sort sol” og er nærmest blevet et varemærke for Tøndermarsken.
Når de store flokke af stære forår og efterår flyver rundt på himlen kan man ikke andet end være imponeret over naturen

Lars Gejl: Fuglefelthåndbogen, Gyldendal, 2016

Her er en omfattende felthåndbog, som er god at have med ud i naturen, når man skal finde ud af hvilke fugle man ser og hører. 415 fuglearter er beskrevet.
Ca. 2/3 af beskrivelserne indeholder en QR-kode, så du f.eks. ved hjælp af en smartphone kan høre fuglenes sang.
Bogen kan bruges både af begyndere og mere garvede ornitologer.

Materialer