Anbefalet: Reformationens bøger

12.10.17
Stiftsbibliotekaren anbefaler en række bøger om reformationen

Af Hans Michelsen, Stiftsbibliotekar, Roskilde Bibliotekerne

2017 står i reformationens tegn. Den 31/10 festligholdes Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det forestående reformationsjubilæum markerer protestantismen som officiel religion i dele af Nordtyskland og i Norden.  Reformationen er fyldt med paradokser, og det forestående jubilæum har affødt mange bøger, der trækker betydningen af reformationen op til nutiden.

Professor Frederik Stjernfelt genlæser Luthers Tischreden i Syv myter om Luther og ender med at afvise de syv mest positive myter om Luthers værk og virkning.

Religionshistorikeren Jens-André P. Herbener fokuserer på de mørke sider af Martin Luther og reformationens konsekvenser med Luther. Antidemokrat og statsidol.
Find den på bibliotek.dk i dette forkortede link: http://bit.ly/2kRRTcI 

Lektor Bo Kristian Holm har med Reformationen skrevet en kort, men yderst læseværdig indføring i reformationens betydning. Bogen læses for at forstå den verden, som reformationen har været med til at skabe, og som vi ikke kan undgå at være en del af.

Maria Hellebergs mammutroman Stormene tager udgangspunkt i biskop Stygge Krumpen, men fortæller levende om liv og færden i reformationstiden.
I rammefortællingen møder to unge mennesker, der drømmer om et bedre liv, den unge mand, der har fundet fred i klostret og den unge nonne, der er flygtet fra et kloster.

Heinz Schilling har skrevet den store biografi om Martin Luther Rebel i en opbrudstid. Minutiøst fortælles om Luther og hans betydning med store referencer til hans værker. Bogen henvender sig til læsere, der virkelig vil sætte sig ind i tiden og Luthers værker.

Kirkehistorikeren Martin Schwartz Lausen skildrer i Luther og Danmark i 500 år reformationen og dens modtagelse i Danmark. Christian III indførte den protestantiske tro, og den meget flot illustrerede bog fører begivenhederne op til Danmark i dag.

Den lidt ældre romanbiografi Angst, Mod - Martin Luther af Jacob Knudsen er blevet nyudgivet med forord af Viggo Mortensen, der skriver, at bogen bliver et billede på det moderne selvoptagne menneske, hvis forhold til virkeligheden er brudt.

Temaet om reformationen og nogle af dens personer kan afsluttes med at (gen)læse Johannes V. Jensens Kongens Fald. Den handler bl.a. om Christian II, som var stærkt involveret i forarbejderne til den danske reformation, som officielt fandt sted i 1536.
Endelig skal det med, at Stiftsbiblioteket i Roskilde i sine samlinger har flere end 50 af Luthers flyveskrifter -alt sammen bøger og hæfter trykt før 1546, hvor Luther døde.

Materialer