Beatgenerationen

BEATgenerationen - De banede vejen for ungdomsoprøret

Af Anonym (ikke efterprøvet)
30.07.18
Beatgenerationen opstod som en reaktion på efterkrigstiden, hvor unge forfattere eksperimenterede med lyrik og prosa.

En af nøglepersonerne var Jack Kerouac. Omkring 1950 -1953 skabte de en urban protestkultur, som skulle få en vedvarende indflydelse i et bredt felt af kunstneriske og kulturelle felter. Den nye kulturs udtryk blev kaldt ”the birth of a new sensibility” og til denne nye sanselighed knyttede sig i høj grad brugen af euforiserende stoffer, men også tilknytningen til den nye progressive bebop-jazz var tydelig, fx bliver spontaniteten i soloimprovisationerne i bebop-jazzen det direkte udgangspunkt for skrivestilen i Kerouacs ”spontan prosa”.

Gennembruddet for Beatlitteraturen sker i 1957, hvor Kerouacs roman ”On the Road” for alvor slår igennem og resulterer i, at ungdommen får et omfattende kendskab til deres forestillingsverden og budskaber. Beatgenerationen fik stor betydning for det senere ungdomsoprør og kan indskrives i en større tradition for oprør i litteratur, musik, tøjstil og ikke mindst tankegang.

Af Maja Mørck, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne

Materialer