Forside Bibliotekspolitik

Bibliotekspolitik 2020-

Læs den her.

Byrådet vedtog onsdag den 17. juni 2020 Roskilde Kommunes bibliotekspolitik, der sætter retningen for Roskilde Bibliotekernes arbejde i de kommende år.

Roskilde Bibliotekerne vil være det skabende og inspirerende omdrejningspunkt for alle borgeres møde med læring, kultur, fællesskab og mangfoldighed.
Dette vil blive opfyldt via følgende fokusområder:

• Litteratur og læselyst
• Læring hele livet
• Musik for alle
• Digital dannelse og digital sundhed
• Demokratisk deltagelse og dialog