Gadstrup Bibliotek

Fremtidens biblioteksrum og formidling

Projektet har gennem space management-principper og kunderejser skabt konkret evidens for potentialer i at formidle materialer bedre i biblioteksrummet.

Beskrivelse
Biblioteket konkurrerer i en oplevelsesøkonomi. Vi har brug for et kritisk blik på vores kvadratmeter som ressourcer, der skaber værdi. Hvis de typiske hyldekomplekser ikke skaber inspiration eller udlån, skal de bruges til noget andet, og materialerne præsenteres anderledes eller på nærlager.

Med projektet har vi afsøgt space management-principper og kunderejser for at tilvejebringe konkret evidens om materialers formidlingspotentiale, så beslutninger om indretning og logistik kan tages rationelt.
Det antages, at mere struktur omkring udstillingsarbejdet giver en mere effektiv planlægning og gennemførelse af udstillingerne samt mere relevante udstillinger.

Forsøgets sekundære formål har været at ramme en bredere målgruppe med materialeudstillinger på A-placeringer end hidtil, samt at undersøge, hvorvidt skiftende udstillinger opleves som mere inspirerende end statiske udstillinger.

Forsøget har tilstræbt at skabe udstillinger, der rammer forskellige segmenter på forskellige tidspunkter og derfor samlet set er relevante for en bredere målgruppe end hidtil. Udstillingerne har været målrettet børnefamilier over 30, studerende og individualisten baseret på segmentanalysen fra rapporten Fremtidens Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling.

 

Forsøg under projektet i Roskilde Kommune

Færre emner, flere forsider: Gadstrup og Ågerup Biblioteker
Formålet med forsøget har været at undersøge, om kuratering og frontvendt præsentation af faglitteratur for voksne skaber mere inspiration og dermed flere udlån end den traditionelle universalsamling med la-geropstilling.
Forsøget har haft fokus på at udnytte bibliotekets sparsomme antal kvadratmeter optimalt, dvs. space management.
Målgruppen har været voksne og unge brugere af Gadstrup og Ågerup Bibliotek.

Visuel procesplan for udstillinger: Roskilde Bibliotek
Formålet med forsøget har primært været at udarbejde en visuel procesplan, som gør det muligt at arbejde strategisk og organisatorisk med materialeudstillinger.
Nærmere bestemt, hvordan de forskellige aspekter i arbejdet med udstillinger kan organiseres i en sammenhængende proces. F.eks. valg af emner, udstillingsteknik og sociale medier

Projektperioden
 1. marts 2017 til 31. marts.2019

Projektledelse
Københavns Biblioteker

Projektpartnere
Aalborg Biblioteker og Roskilde Biblioteker

Kontaktpersoner
Kira Kelder Sørensen og Ann Luther Torp, bibliotekarer på Roskilde Bibliotekerne

Pris/budget
Samlet bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen: 648.000 kr.

Relevante links
www.projektbank.dk/fremtidens-biblioteksrum-og-formidling

Roskilde Bibliotek

 

 

Tags