Lav flygtninge-fortællinger

20.06.17
Frivillige og fortællinger søges. Kom til workshop mandag 26/6 kl. 18-22

Hør om´A Million Stories`- projektet og, hvordan du kan være med til at interviewe og lave flygtningefortællinger.
På Roskilde Bibliotek man. d. 26. juni kl. 18-22. Vi giver en sandwich og lidt at drikke, mens vi fortæller og viser, hvordan vi laver interview. 
Tilmeld dig på email til Katrine fra´A Million Stories`på katrinemor@roskilde.dk , senest fre. d. 23 juni.
Gerne med et par ord om, hvad du gerne vil bidrage med.

(Come and hear about the project and learn how you can conduct interviews with refugees, at Roskilde Library Monday the 26th June 18-22 o’clock. There are sandwiches and something to drink while we share about the project and interviews will be conducted. Sign up on email to Katrine from ‘A Million Stories’ at katrinemor@roskilde.dk, at latest  Friday the 23rd June. Remember to inform us, what you would like to contribute with in the project.)
Read more in english below in this article. 

Projektet handler om
’A Million Stories’ er et EU-støttet projekt ejet af Roskilde Bibliotekerne. Formålet er at samle historier fra mennesker der er flygtet til Danmark, Sverige, Tyskland eller Grækenland. Vi giver dem ordet og tydeliggøre deres forskellige og vigtige personlige historier for at skabe en kontrast til de historier vi ofte hører via medierne og give flygtninge en stemme og muligheden for at række ud til familie og venner i hjemlandet.

I 2018 bliver der lanceret en hjemmeside, der vil fungere som en offentlig tilgængelig database med fortællinger fra mennesker, der er flygtet til lande i Europa. Fortællingerne kan være  skrevne fortællinger, digte, malerier, billeder, optagede fortællinger på video eller lydoptagelser - alt efter hvad den enkelte har ønsket at bidrage med.

Er du flygtet til Danmark og vil du fortælle din historie?
Måske har du lyst til at fortælle om din tid i dit hjemland før du flygtede? Måske er det selve flugten eller dit liv her i Danmark nu, du vil dele dine tanker om?
Måske har du et foto eller en særlig ting, du har bragt med dig fra dit hjemland, du gerne vil vise? Hvis du er kunstner, kan du også vise kunst frem, du har lavet som har med dit liv at gøre.

Vil du interviewe folk, som er flygtet til Danmark?
Vi søger frivillige  til at indsamle historierne. Vi oplærer dig i at interviewe, og du med til at skabe fortællingerne. Er du interesseret i at høre personlige historier fra mennesker, du ikke kender og blive klogere på deres livssituation, er det her du bør være med.
Du behøver ikke have dansk som modersmål, men forstår og taler du dansk, engelsk samt enten arabisk, dhari, pashto, sorani, kurmanji m.fl. er du fint kvalificeret. Kendskab til andre sprog end dansk og engelsk er ikke et krav. Vi forsøger at sikre tolkning, hvor der er behov for det.

Kan du tolke mellemøstlige sprog og vil hjælpe med at oversætte fortællingerne?
Vi søger frivillige der har arabisk, dhari, pashto, sorani, kurmanji m.fl. som hovedsprog og kan hjælpe en person der ikke taler dansk eller engelsk med at oversætte sin fortælling.

IN ENGLISH

About the project
A Million Stories’ is a EU-funded project owned by Roskilde Libraries. The aim is to collect stories from people who have run away from their homes and have sought refuge in either Denmark, Sweden, Germany or Greece. The purpose is to give the word to the refugees and make their very different and important, personal stories clear.
With the ‘A Million Stories’ project we wish to underline and create a contrast to the stories we often hear in the media and give refugees an opportunity to reach out to families and friends at home.

The result will be revealed in 2018, where we’ll launch a big website, functioning as a public available database with different kind of stories from people who had to flee to countries in Europe. The database will consist of anything from written stories, poems, paintings, pictures, videos or sound-recordings, on the basis of what each of the person involved wanted to contribute with.

Did you flee to Denmark and do you want to tell us your story?
Maybe you want to share a story about your time in your home country from before you fled? Maybe it’s the actual flight or your life here in Denmark you want to share your thoughts on?
Maybe you have a photo or a special thing you brought with you from your home country that you would like to show us? Or maybe you are an artist and you will be able to show us some of the art you’ve made that in some way has to do with your life?

Do you want til interview people who fled til Denmark?
We are also looking for volunteers that will help us collect the different stories that will be shared. We will train you in the interview-method with which you will contribute in creating and sharing the stories from the refugees.

Are you interested in listening to other people’s stories – people you may not know – and gain knowledge of their life situation? Then you want to join us. You don’t need to have Danish as mother tongue, but if you understand Danish and English, and also either Arabic, Dhari, Pashto, sorani, kurmanji among others, you’ll also be qualified. Knowledge of other languages than Danish and English is not a demand either. We will attempt to ensure interpretation where it is needed. 

Are you able to interpret form middle eastern languages and do you want to help translate the tales being told?
Lastly, we are looking for volunteers that will be able to translate from Arabic, Dari, Pashto, Sorani, Kurmanji or other relevant languages. So is your mother tongue one of the above mentioned languages or relevant to our purpose and do you want to help another person who does not talk Danish or English by translating their stories? Then it is you we need.