Lokal-tv som en kilde til historien

Vores fælles kulturarv består ikke kun af guldhorn og pergament, men findes i mange forskellige former og formater.

Af Sanne Rasmussen, historiker

I Roskilde Lokalhistoriske Arkivs samling finder man derfor ikke kun papir og fotografier, men også kassettebånd, smalfilm, DVD’er, lysbilleder – og tilmed magnetbånd af den slags, som man optog tv-udsendelser på før den digitale tidsalder.  

I 1980’erne og 90’erne producerede Roskilde Lokal TV anført af tv-pioneren Villy Nielsen flere tusind timers udsendelser, som giver et unikt historisk indblik i dagliglivet i Roskilde. Villy Nielsen donerede for år tilbage sin båndsamling på ca. 3000 bånd til Roskilde Kommune, og de opbevares nu på forsvarlig vis af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. 

Der er dog desværre en udløbsdato på dette stykke kulturarv. Båndene er stille og roligt ved at forvitre, simpelthen fordi de ikke er skabt til at modstå tidens tand. Derudover gør båndenes særlige formater, at vi i arkivet ikke har mulighed for at afspille dem og finde ud hvad der præcis er på båndene, hvilket er nødvendigt for, at vi kan udføre en af vores fineste opgaver: At stille vores samling til rådighed for offentligheden. Vi er med andre ord i besiddelse af en kulturel skatkiste, men vi mangler nøglen til at åbne den.

Foreningen Dansk Lokal TV Arkiv (DALTVA) blev stiftet i 2019 med det formål at sikre bevaringen af lokale tv-udsendelser for eftertiden, bl.a. ved at rejse penge til at digitalisere Villy Nielsens båndsamling, før indholdet går tabt. På sigt kunne en digitalisering af båndene også åbne op for, at Roskildes borgere kan bidrage til at kortlægge de forskellige steder og begivenheder, som der rapporteres om i udsendelserne, så samlingen i fremtiden kan blive en brugbar lokalhistorisk kilde.

I november og december udstiller DALTVA et udpluk af indholdet på disse bånd på Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Kom forbi vores hjørne på biblioteket og (gen)oplev 80’erne og 90’ernes Roskilde i levende billeder.

Du kan læse mere om digitaliseringsprojektet på DALTVAs hjemmeside.