Lysfesten holder flyttedag

20.05.19
’Lysfesten’ på Kulturstrøget holder flyttedag fra dens nuværende placering i slut oktober til 24. januar 2020.

Den årlige kulturbegivenhed ’Lysfesten’ i november på Kulturstrøget har siden første ’Lysfest’ i 2014 vokset sig op til at være én af de største årlige enkeltstående kulturbegivenheder i Roskilde bymidte.

Rundt regnet 20.000 deltog Lysfesten i 2018. I de første år var ’Lysfesten’ dén store kulturbegivenhed i efteråret, men heldigvis er der i de senere år kommet flere store efterårsevents til i bymidten – herunder ’Spil Dansk Ugen’. Dette har dog medført en hvis overlapning af mellem ’Lysfesten’, ’Spil Dansk Ugen’ og flere andre større begivenheder i bymidten, hvor afviklingsdatoerne ligger tæt på hinanden.

Så for at understøtte en spredning af store kulturevents i bymidten - samt sikre, at byens borgere kan få glæde af at deltage i flere store kulturbegivenheder i bymidten, har Kulturstrøgets styregruppe derfor besluttet at rykke datoen for afvikling af Lysfesten fra slut oktober 2019 til fredag den 24. januar 2020.
Samtidig giver den ny dato mulighed for, at Kulturstrøgets institutioner kan præsentere deres dugfriske arrangementsprogrammer til forårssæsonen til selve Lysfesten, der således markerer et startskud på sæsonen.