A million Stories arrangement

A Million Stories

A Million Stories-projektet har tilvejebragt Europas største samling personlige beretninger fra mennesker Flygtet fra krig.

Beskrivelse
I A Million Stories fortæller flygtninge uden filter om deres liv, drømme, flugt og forventninger.
De mere end 650 beretninger, som bliver vist på den særlige hjemmeside: www.refugeelives.eu, er indsamlet og kurateret i Danmark, Tyskland, Sverige og Grækenland.

Projektet er ledet af Roskilde Bibliotekerne i samarbejde med bibliotekerne i Køln, Malmø samt Future Library i Athen. Det bliver eksklusivt støttet af EU’s Creative Europe-midler.

Det er centralt for A Million Stories-projektet at lade de flygtede tale frit, uden filter og politiske vinkler, så deres historier står klarest muligt frem for kommende generationer, som vidnesbyrd om den historisk store flygtningekrise.

Bibliotekerne bag EU-projektet håber, at fortællingerne kan være med til at øge den interkulturelle forståelse ved at formidle referencer, vi borgere kan genkende fra vores egen hverdag, og dermed danne et mere oplyst grundlag for både den offentlige og politiske debat.

Fortællingerne i A Million Stories-projektet tilbyder de flygtede en platform at tale fra, de ellers ikke har. I medierne bliver beretninger fra flygtninge ofte taget ud af kontekst, og sjældent får man hele historien med. A Million Stories forsøger at vise det hele menneske, så borgerne i Europa bedre kan få øje på alt det vi, som mennesker, har tilfælles.

Ved at skabe en menneskeligt bibliotek med personlige beretninger fra mennesker, vi sjældent hører fra, om oplevelser vi svært kan forestille os, ønsker Biblioteket at inddrage vores nye naboer i den fælles fortælling, og derigennem skabe en større forståelse for hinanden.

Historierne på refugeelives.eu kan opleves i tekst, lyd, film og billeder.

Projektperiode
December 2016 - december 2018.

Projektleder/kontaktperson
Melanie Holst, udviklingskonsulent på Roskilde Bibliotekerne

Projektpartnere
Køln og Malmø Biblioteker samt Future Library i Athen.

Projektejer
Christine Bruun, leder af CB og projekter på Roskilde Bibliotekerne

Projektmedarbejdere
Martin Zandi, Martin Campostrini og Maria Ardilsø fra Roskilde Bibliotekerne

Budget/støtte
Projektet er støttet af EU’s Creative Europe midler med: 195.927,53 euro (cirka 1.465.537,92DKK)

Relevante links
A Million Stories hjemmeside: http://refugeelives.eu/

Tags