Udgravning, Provstevænget,1978. Foto: Mik Eskestad
Udgravning, Provstevænget,1978. Foto: Mik Eskestad

Natur X Roskilde

Natur er mere end bark og biller, fjord og fugle, vildt og vandhuller. Natur er et mangfoldigt fænomen – det er mødet mellem natur og kultur, kosmos og kaos, fortid, nutid og fremtid.

Natur X Roskilde tager afsæt i Roskilde Lokalhistoriske Arkivs fotosamling og bringer mødet mellem Roskilde og naturen i spil. Udstillingen (sidste dag 31 august 2020) stiller skarpt på livet i og med naturen, og ser på hvordan naturen har været med til at præge livet i Roskilde.

Ud fra temaerne: Den helbredende natur, Den rekreative natur, Natur- og byudvikling, og Naturens hukommelse fokuserer udstillingen på, hvordan Roskilde har udviklet sig i mødet med naturen, og hvordan naturen har udviklet sig i mødet med byen.

Læs mere om de fire naturtemaer herunder.

DEN HELBREDENDE NATUR

Naturens lægende kræfter er en af historiens ældste terapiformer. Naturens betydning for helbredelse har altid spillet en vigtig rolle i Roskildes historie. Vandet fra byens mange kildevæld er gennem tiden blevet benyttet som velkendt behandlingsmetode med en overbevisning om vandets helbredende egenskaber. Samtidig har frisk luft og smukke omgivelser langt fra det tætpakkede storbyliv haft en bærende rolle for Boserup Sanatorium og Sankt Hans Hospital, der med deres placering i vidstrakt natur havde til formål at forebygge, lindre og helbrede sygdomme.

DEN REKREATIVE NATUR

Roskilde har altid været tæt forbundet med naturen. Med Boserup Skov vest for byen, den yngre Hyrdehøj skov i syd og Himmelev- og Gulddysse Skovene mod nord, er Roskilde By omsluttet af en grøn ring.

Mere centralt udgør Folkeparken, Byparken og Klostermarken et grønt bælte, der giver lys og luft til byens beboere. Parkerne agerer som byens lunger og har lige siden, de blev opført, været med til at skabe frirum og plads til rekreative aktiviteter og ophold.

NATUR- OG BYUDVIKLING

Flere af Roskildes naturområder som fx. Hedeland, Himmelsøen og Himmelskoven udspringer af nedlagte grusgrave. Grus er et vigtigt råstof og faktisk kommer halvdelen af det grus, der indvindes i Region Sjælland fra Roskilde.

Tidligere gik man efter at reetablere gamle grusgrave tilbage til landbrugsjord. Men i dag benytter man i højere grad muligheden for at få ny natur og rekreative områder ud af de nedlagte grusgraves terræn. Det skaber mulighed for nyt dyre- og planteliv. På den måde er udvindingen af naturens råstoffer med til at præge byens og naturens udvikling.

NATUREN SOM HUKOMMELSE

Danmark er bygget på et lag af 10.000 års kulturhistorie. Der er skjulte fortidsminder overalt og arkæologiske udgravninger foretages ofte i forbindelse bygge- og anlægsarbejde. Siden 2003 er der foretaget mere end 50 udgravninger i området omkring Roskilde fjord – altså i Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune.

Hver gang arkæologerne bliver kaldt ud til et fundsted, afdækker de nye aspekter af Roskildes historie. Ofte er de kulturhistoriske spor i jorden de eneste kilder, der kan vidne om fortidens liv og levned. I 2019 fandt man fx nær ved Vor Frue Kirke en middelalderkælder, som formentlig har tilhørt Dronning Margrethe d. 1. På en måde kan man sige, at naturen kommer til at fungere som en tidskapsel, hvor naturen præserverer vores historie og bliver en del af vores fælles hukommelse.

Fotoudstilling: Natur X Roskilde

Tid: 5.- 31. august 2020

Sted: Bibliotekshaven 

Lavet af: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv