Viby

Nyt Bibliotek- og kulturhus i Viby

– Projekt- og byggeperiode fra forår 2018 til efterår 2021

Roskilde skal have et helt nyt Bibliotek- og kulturhus i Viby, der er planlagt til at stå klar medio 2021.

De nye rammer for bibliotek, arkiv og kulturaktiviteter sker i tæt partnerskab med KulturCosmos, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og andre aktører i den levende bymidte i Viby.

Synergien mellem de forskellige aktører giver større udfoldelsesmuligheder for kulturen og bedre udnyttelse af arealer til udstilling, møder, café, værksted, kultur, debat m.m. i Viby.

Det nye kulturhus manifesterer det levende lokale liv fyldt med fællesskaber, læring og oplevelser for og sammen med Vibys borgere.

Tidsplan

Forår 2018 - efterår 2021

Den forberedende proces sker gennem foråret 2018.
Konkurrencen om entreprisen løber henover sommer 2018 til foråret 2019.
Byggeriet sker fra sensommeren 2019 og frem til efterår 2021.

Økonomi:
Byrådet har bevilliget 28 millioner kroner.