Viby

Nyt Bibliotek- og kulturhus i Viby

– Projekt- og byggeperiode fra 2018 til medio 2021

Roskilde skal have et helt nyt Bibliotek- og kulturhus i Viby, der er planlagt til at stå klar medio 2021.

De nye rammer for bibliotek, arkiv og kulturaktiviteter sker i tæt partnerskab med KulturCosmos, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og andre aktører i den levende bymidte i Viby.

Synergien mellem de forskellige aktører giver større udfoldelsesmuligheder for kulturen og bedre udnyttelse af arealer til udstilling, møder, café, værksted, kultur, debat m.m. i Viby.

Det nye kulturhus manifesterer det levende lokale liv fyldt med fællesskaber, læring og oplevelser for og sammen med Vibys borgere.

Byggeriet sker på principper fra flere af  FN's verdensmål

Tidsplan

2018 - medio 2021

Den forberedende proces sker gennem foråret 2018.
Konkurrencen om entreprisen løber henover sommer 2018 til foråret 2019.
Byggeriet sker fra sensommeren 2019 og frem til medio 2021.

Økonomi:
Byrådet har bevilliget 28 millioner kroner.