Pas i bog

Synergi mellem Bibliotek og Borgerservice

Projektet har kigget på at udnytte kontaktfladerne bedre og blandt andet afdækket best practice i Danmark samt udformet et inspirationskatalog for synergiens muligheder.

Beskrivelse
Projektet Synergi mellem Bibliotek og Borgerservice tog udgangspunkt i, at langt de fleste biblioteker har relationer til borgerservice - alt fra løst samarbejde til egentlig sammenlægning.
Det er er et fællesskab mellem de to områder.

Begge servicerer borgere og har en tæt, personlig kontakt til dem. Begge arbejder blandt andet også med empowerment af borgerne. Mange steder bor de under samme tag.
Men erfaringer viste, at fællesskabet ikke bliver udnyttet særlig meget til at skabe synergier mellem de to områder.

Hypotesen var, at det kunne være tilfældet mange andre steder, og at det burde være muligt at udnytte den personlige kontaktflade bedre. Det førte til et projekt, hvor der blev lavet en afdækning af best practice rundt omkring i landet, en antropologisk undersøgelse i forhold til borgerne og udformet et inspirationskatalog, hvor tre forskellige tiltag er afprøvet.

Projektet er yderst relevant for alle folkebiblioteker, hvor der er samarbejde eller organisatorisk sammenlægning med borgerservice. Også i forhold til andre konstruktioner med service - og myndighedsinstitutioner er erfaringerne relevante.  

Projektperioden
2017

Projektejer
Roskilde Bibliotekerne

Projektpartnere
Næstved Bibliotek og Borgerservice og Ringsted Bibliotek og Borgerservice  

Projektdeltagere
Næstved Bibliotek og Borgerservice, Helle Behrens Eriksen 
Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Onur Esgici
oskilde Bibliotek og Borgerservice, Caroline Skov Hansen, Emel Ugurlu, Tina Jeppesen  

Kontaktperson
Tina Jeppesen, Borgerservice i Roskilde Kommune.

Pris/budget
282.102 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscenter.

Link til Slots- og Kulturstyrelsen: projektbank.dk/synergi-biblioteker-borgerservice

 

Tags