Kager til førstegangsvælgere

Unge og demokrati

Formålet med projektet var at øge de unges deltagelse i demokratiet i bred forstand.

Beskrivelse
Unge og demokrati-projektet blev søsat i forlængelse af ungepolitikken, som blev vedtaget af byrådet i september 2015. Ungepolitikken handler om at udvikle de unges interesse for kulturlivet og samfundet generelt, samt at udvikle de kommunale indsatser, så de passer bedre til de unges behov.
I forlængelse af dette handlede Unge og demokrati også om at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer.

Baggrunden er, at de unge på forskellige områder ligger lavt i statistikken over demokratisk deltagelse. Stemmeprocenten blandt de unge er lav og deres deltagelse i det lokale demokrati gennem partier, borgermøder, høringer, m.v. er ligeledes lav.

Den primære målgruppe for projektet var unge mellem 16 og 25 år.

Det drejede sig dybest set om at få de unge til at interessere sig mere for demokratiet - og omvendt!  
Der er en tendens til, at de politiske og demokratiske diskussioner foregår i et sprog, der kører hen over hovedet på den unge generation. De unge skal tages alvorligt og have forståelsen af, at deres stemme er lige så vigtig og betyder nøjagtig lige så meget, som alle andres stemme.

Projektet udmøntede sig i følgende tiltag: Ung i Roskilde – Filmfestival, Kommunekassen, The Voters, Demokratimøbler/talerstole, Grill din politiker og #Nemt kampagnen.

Projektperioden
 Primo 2017 - Ultimo 2017.

Projektgruppen
bestod af Morten Skovvang, Roskilde Bibliotek (projektleder), Kristoffer Kejser, Roskilde Kommune og Morten Bendix Rasmussen, Roskilde Bibliotek.

Projektet var forankret under By, kultur og miljø. Forhenværende Bibliotek- og borgerservicechef Mogens Vestergaard var projektejer, mens der var en styregruppe tilknyttet. Den bestod, ud over Mogens, af Poul Knopp Damkjær, Kultur- og Idrætschef og Helle Strandmark, Sekretariatschef for skole og børn.

Projektet var finansieret af Roskilde Festivalgruppe.

Kontaktperson
Morten Bendix Rasmussen, Roskilde Bibliotek eller Kristoffer Kejser, Roskilde Kommune

Pris/budget
800.000 kr. fondet af Roskilde Festivalgruppe.

Relevante links til projektet
foerstevaelger.roskilde.dk/
facebook.com/Foerstevaelgeren/
instagram.com/foerstevaelgerroskilde/

Tags