Advokathjælp på Jyllinge Bibliotek

10.12.20
Advokat Birgitte Wismer Pedersen tilbyder gratis advokathjælp til borgerne.

Numre udleveres hos bibliotekaren hele ugen op til kommende advokathjælp enten ved personlig henvendelse eller på tlf. 46318230 mandag-torsdag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14.

Såfremt der ikke er flere henvendelser, lukker advokathjælpen kl. 16.00.

Birgtte Wismer Pedersen tilbyder for eksempel sin hjælp inden for følgende områder: lejeforhold, ansættelsesforhold og feriepenge, sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser, forbrugerkøb –også bilkøb, papirløst samliv, separation og skilsmisse, forældremyndighed og samværsret.
Hjælpen er begrænset, hvis du kommer som erhvervsdrivende med spørgsmål af erhvervsmæssig karakter, hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag eller der er tale om en vurdering af ens retsstilling i forbindelse med en injuriesag.

Det er mundtlig juridisk rådgivning
Birgitte Wismer Pedersen tilbyder mundtlig juridisk rådgivning, som ikke blot omfatter de juridiske spørgsmål i sagen, men også de praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre, så den retshjælps-søgende får et godt grundlag at beslutte sig for, om han eller hun vil gå videre.

Der er gratis advokathjælp på Jyllinge Bibliotek mandag i lige uger fra kl. 15:00-16:30. 

Advokathjælpen gælder ikke i sager om køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og heller ikke godkendelse af allerede udfærdigede breve eller testamenter.

Advokathjælpen holder lukket i skoleferierne, på bibliotekets lukkedage og i hele august måned.