Ældre kontor med to stole, en drejeskivetelefon og fyldte reoler.

Behandling af dine personoplysninger hos Roskilde Arkiverne

Her finder du oplysninger om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsler hos Roskilde Arkiverne.

Roskilde Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med at du henvender dig til Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv.

Grundlaget for behandlingen

Roskilde Kommune har til opgave at drive lokalhistoriske arkiver samt at stille arkivalier og viden til rådighed for Roskilde Kommunes borgere, samt øvrige personer med interesse i materialerne.

I den forbindelse behandles personoplysninger om dig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse og som led i offentlig myndighedsudøvelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra a samt litra e, i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Derudover kan der behandles følsomme og fortrolige personoplysninger på baggrund af dit samtykke, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at understøtte arbejdet med lokalhistoriske arkiver samt at kunne stille arkivalier og viden til rådighed for Roskilde Kommunes borgere, samt øvrige personer med interesse i materialerne.

Du skal vide, at ansatte i Roskilde Kommune har tavshedspligt.

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til andre, i forbindelse med udlevering af arkivalier til personer, virksomheder og foreninger med interesse i arkivalierne, og som vurderes at måtte få adgang til dem, jævnfør Roskilde Arkivernes procedurer for behandling af personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder:

 • navn, adresse eller kontaktoplysninger

Fortrolige oplysninger:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om væsentlige sociale forhold
 • Oplysninger om økonomiske forhold

Følsomme personoplysninger, herunder:

 • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger vedrørende seksualitet og seksuelle forhold

Opbevaring af personoplysninger

I forbindelse med forespørgsler hos Roskilde Arkiverne, vil oplysninger blive opbevaret indtil Roskilde Kommune ikke længere har et lovligt grundlag for opbevaring.

Dine rettigheder

Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du ret til at få at vide,

 • at Roskilde Kommune har modtaget oplysninger om dig og/eller dit barn og gemt dem i vores IT-systemer – det ved du nu,
 • hvilke oplysninger vi har modtaget om dig og/eller dit barn og brugt i vores sagsbehandling
 • hvor vi har oplysninger fra (hvis ikke fra dig selv)

Du har også ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Offentlige myndigheder vil dog på grund af anden lovgivning kun i få tilfælde kunne slette oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

CVR-nr: 29189404
Telefon: 46 31 30 00
E-mail: kommunen@roskilde.dk

Du kan skrive til os via Digital Post fra borger.dk eller e-boks.dk, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Klageadgang

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Roskilde Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Roskilde Kommunes behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun
Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02

E-mail dpo.roskilde@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via dpo.bechbruun.com/roskilde  

Du opfordres til at bruge den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.