Udlånet på Roskilde Bibliotek, ca. 1978
Udlånet på Roskilde Bibliotek, ca. 1978

Ordensregler for ophold på bibliotekerne

Bibliotekerne, Lokalarkiv og Borgerservice

Vi ønsker et inspirerende miljø, der føles sikkert og trygt for alle borgere. Vis derfor hensyn, når du opholder dig i vores rum, og brug rummene til det, de er tiltænkt.
Det er Roskilde Bibliotekernes medarbejdere, der fortolker og håndhæver ordensreglementet. Anvisningerne skal følges.
 

  • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
  • Rygning er ikke tilladt på Roskilde Bibliotekerne, heller ikke på trapper, i gårde eller ved indgangene.
  • Kæle- og husdyr må ikke medbringes på biblioteket. Fører-, service- og brugshunde er undtaget.
  • Personalet kan bede borgere, der ikke udviser hensynsfuld adfærd, om at forlade Roskilde Bibliotekerne.
  • Medarbejdere kan bortvise en bruger for en tidsbegrænset periode, hvis ordensreglementet eller anvisningerne ikke følges.

Fotografering og videooptagelse på Roskilde Bibliotekerne

  • Tag ikke nærbilleder af personer, med mindre de har givet tilladelse.
  • Tag kun billeder af børn, hvis deres forældre har givet skriftlig tilladelse.
  • Vær opmærksom på, at du selv har ansvar for at overholde de gældende regler og lovgivning for anvendelse af de billeder, du tager. Det gælder bl.a. ved deling af billeder på sociale medier og lignende.
  • For optagelse til kommercielt eller politisk brug skal der laves aftale med Roskilde Bibliotekerne. Send en mail til bibliotek@roskilde.dk