Organisering af Roskilde Folkeuniversitet

Folkeuniversitetet tilbyder undervisning på universitetsniveau. I forelæsninger, kurser og studiekredse formidles forskningens resultater og metoder.

Hvad er Folkeuniversitetet?
Folkeuniversitetet tilbyder undervisning på universitetsniveau. I forelæsninger, kurser og studiekredse formidles forskningens resultater og metoder.

Der er ingen krav om særlige eksaminer eller forudgående uddannelse for at deltage. Folkeuniversitetet samarbejder med foreninger, museer og institutioner og udbyder løbende nye tilbud. 

Organisering
Roskilde Folkeuniversitet har til huse på Roskilde Bibliotek og er tilknyttet Syddansk Folkeuniversitet, der har sekretariat i Odense.

Lokalt ledes RFU af en komite:

  • Mogens Vestergaard, Biblioteks- og Borgerservicechef Roskilde Bibliotekerne, (Formand)
  • Søren Lyder Jacobsen, Klosterforvalter Roskilde Kloster
  • Frank Birkebæk, Museumsinspektør Roskilde Museum
  • Jes Nysten, teolog og forfatter
  • Mette Sonne Brendstrup, RUC, sekretariatsleder på institut for samfund og Globalisering (ISG)
  • Claus Niller, Rektor Roskilde Katedralskole
  • Terkel Ajbro, lærer
  • Jens Pedersen, lektor 


Læs mere...


Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk