Udlånet på Roskilde Bibliotek

Regler og gebyrer

12.05.21
Sådan bruger du biblioteket

Alle kan bruge Roskilde Bibliotekerne, og det er gratis at låne. Du låner på dit sundhedskort, men du skal oprettes som låner, første gang du bruger biblioteket. Du kan oprette dig hjemmefra med NemId via "Log ind" og "Ny bruger". Børn under 18 år skal have deres forældre eller værges samtykke til indmeldelse og lån.

Du er selv ansvarlig for lånte materialer. Mister du dit lånerkort eller sundhedskort er det vigtigt, at du straks giver biblioteket besked. Har du glemt din pinkode, så kan du vælge en ny ved at logge ind med NemId. Adresseændringer skal meddeles biblioteket.

Lånetiden er normalt 31 dage. Nogle bøger, spil eller cd’er har dog kortere lånetid.  Når du låner, får du en kvittering. På den kan du se, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres. Kontroller altid kvitteringen, før du forlader biblioteket.

Påmindelser: SMS- og e-mailservice

Modtag en SMS eller e-mail 3 dage før, du skal aflevere de materialer, som du har lånt. Du tilmelder/afmelder dig ved at logge ind og vælge " Min konto". Selvom du er tilmeldt SMS eller e-mail ordningen, så er det stadig dit eget ansvar at aflevere lånte materialer til tiden. 
Obs! Husk altid at have din aktuelle mail-adresse og/eller dit nyeste mobilnummer registreret i vores system. 

Gebyrer

Overholder du ikke lånetiden, opkræver vi et gebyr alt efter hvor mange dage lånetiden er overskredet.

For børn til og med 15 år er gebyrer

1 - 10 dage 10 kr.  
11 - 30 dage 25 kr.
31 - 41 dage 45 kr.
Efter 42 dage stiger gebyret til 105 kr. og efter yderligere fire uger sendes sagen til kommunens opkrævningsafdeling. 

For voksne på 16 år og derover er gebyrer

1 - 10 dage 20 kr. 
11 - 30 dage 85 kr.
31 - 41 dage 160 kr.
Efter 42 dage stiger gebyret til 230 kr. og efter yderligere fire uger sendes sagen til kommunens opkrævningsafdeling. 

Du betaler kun ét gebyr for alle de materialer du har lånt den samme dag, hvis du afleverer dem samlet.
Har du lånt materialer på forskellige dage, skal du betale et gebyr for hver enkelt lånedato, selvom de afleveres samme dag.

Hvis du ikke afleverer materialer, du har lånt på biblioteket, eller hvis du skylder for mange penge, kan du blive udelukket fra at låne. Vær opmærksom på, at hvis du har fået en meddelelse om, at du er blevet udelukket, skal du betale hele din gæld, inden du igen kan låne materialer.

Selvom du får påmindelser på mail eller sms er det stadigvæk dit eget ansvar at aflevere materialerne til tiden. Hvis du fornyer materiale efter at lånetiden er overskredet, vil gebyret blive stående til næste gang du kommer - eller du kan betale gebyret over nettet. Det gør du inde fra "Mine regninger".

Roskilde Bibliotekernes gebyrer er senest ændret pr. 1. januar 2021.

Portogebyr

Det koster 10 kr. i porto at modtage brev om hjemkommet materiale. Det er til gengæld gratis at modtage meddelelse om hjemkommet materiale på mail eller sms.

Erstatning af materialer

Du skal erstatte lånt materiale, hvis det bortkommer eller bliver ødelagt. Biblioteket bevarer ejendomsretten til materialet. Du har derfor pligt til at aflevere bortkommet materiale, hvis det dukker op igen og er intakt. Såfremt du kan fremvise en kvittering, refunderer vi den betalte erstatning indenfor en måned. Du kan risikere at skulle erstatte et helt flerbindsværk, selvom kun et enkelt bind er væk. Det skyldes, at biblioteket ikke altid har mulighed for kun at købe den ene del af værket.

Erstatningsprisen på bibliotekets dvd’er, cd-rommer og spil er højere end prisen er i detailhandlen. Det skyldes, at disse materialer skal frikøbes til udlån, og at bibliotekerne derfor betaler meget mere for dem.

Aflevering

På Roskilde Bibliotek kan du aflevere i bibliotekets afleveringsanlæg, som altid er åbent. 

På lokalbibliotekerne kan du aflevere i den selvbetjente åbningstid: Alle dage fra kl 7 til 22.  

Selvbetjening - Håndter dine lån og reserveringer

Du kan bestille, reservere, forny materialer og betale gebyrer via internettet. Det hele klares ved at logge ind på hjemmesiden.
Du  logger på vores hjemmeside med dit cpr.nr. og din pinkode. Under "Min Konto" kan du se hvad du har lånt og bestilt -  hvornår du skal aflevere. Du kan også forny dine lån, hvis ikke andre har reserveret materialet

Når du har reserveret materiale, får du automatisk skriftlig besked, når det er kommet. Reserverer du materialer via hjemmesiden, kan du angive en mailadresse og/eller mobiltelefonnummer og fremover få besked ad den vej, når materialet er klar til afhentning.

Det er muligt at forny lån 5 gange, hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner. Søger du materiale, der ikke findes på Roskilde Bibliotek, kan vi som regel skaffe materialet fra andre biblioteker. Du får altid besked, når det kan afhentes.

Adgang til åbne biblioteker

Børn kan benytte de åbne biblioteker fra de er fyldt 12 år, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse til det. Henvendelse skal ske til biblioteket. Alle øvrige har adgang fra de er fyldt 14 år.  

Ophavsret

Enkelte materialer (f.eks. dvd´er) må kun anvendes med de betingelser, der er anført på omslag og kassette. Du kan få nærmere oplysninger på biblioteket.

Vi beder dig respektere, at Roskilde Bibliotekerne er røgfrit område.

Se også regler for brug af internet på Roskilde Bibliotekerne

Hunde på biblioteket

Det er ikke tilladt at have hunde eller andre dyr med på biblioteket, med mindre der er tale om førerhunde, læsehunde, servicehunde eller det er del af et arrangement på biblioteket.

Løbehjul      

Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende må ikke benyttes indendørs.
Løbehjul parkeres udendørs eller klappes sammen og bæres.         
Rulleskøjter tages af og kan bæres. Samme gælder skateboards.