Projekter

På Roskilde Bibliotekerne leder og deltager vi i projekter. De handler typisk om at afprøve og udvikle faglighed, formidling og forskellige formater. Det er projekter, der bliver skabt på midler søgt i både biblioteksverdenens puljer og andre puljer, der er er relevante.

Vi arbejder systematisk med at indarbejde erfaringerne fra projektarbejdet i vores daglige praksis, så vi kan tilbyde borgerne i Roskilde det bedst mulige bibliotek, der løbende undersøger nye veje til at forbedre vores tilbud til borgerne og vores relevans i samfundet.

Her på siden kan du læse mere om et udvalg af vores projekter.