Guide - Find ejendomsoplysninger

Er du lige flyttet i nyt hus? Eller har du altid ønsket at vide noget om din ejendoms historie? Måske er du nysgerrig på at vide, hvem der har kaldt din bolig for hjem før dig? Spørgsmålene kan være mange, men hvor finder man svarene?

Ejendomsoplysninger – kom godt i gang

Mange ejendomsoplysninger ligger frit tilgængeligt på nettet. Men det kan være svært at overskue, hvor du skal starte og hvilke kilder du kan bruge. Derfor har vi sammenfattet en vejledning, der kan hjælpe dig i gang med de første skridt som ejendomshistoriker. 

Roskilde Arkiverne har ikke én samlet database, du kan søge i og finde alt om dit hus eller bolig. Derfor skal du have fat i flere forskellige hjemmesider og onlinearkivalier for at finde ud af, om dit hus fx er blevet bygget om, om vejen har skiftet navn, eller hvem der har ejet dit hus.

  Absalonsgade 10. Fot. Mogens Suhr Andersen

  Første skridt – Matrikelnummer og ejerlav

  For at kunne finde dit hus i diverse kilder og kort, skal du først og fremmest kende din ejendoms matrikelnummer og ejerlav.

  I de officielle kilder bliver din ejendom identificeret ud fra: matrikelnummer, ejerlav og kommune. Derfor er det vigtigt, at du har styr på de tre informationer.

  På Den Offentlige Informationsserver, OIS kan du søge informationerne frem via din kommune og adresse. Her finder du bl.a. oplysninger om:

  • Matrikelnummer
  • Ejerlav

  Ofte kan du også finde:

  • Opførelsesår
  • Lokalpaner mm.

  Hele Danmark er inddelt i ca. 9000 ejerlav. I Roskilde har vi omkring 19 ejerlav. Matrikelnummeret er ejendommens nummer i ejerlavet.

  Tip: Vær opmærksom på at matrikuleringen har ændret sig gennem tiden, derfor kan din bolig have ændret matrikel nr. 

  Gå til hjemmesiden Den Offentlige Informationsserver, OIS

  Historiske matrikelkort på nettet

  På hjemmesiden Historiske Kort på Nettet kan du se gamle matrikelkort fra hele landet også fra Roskilde. Matrikelkortene er blevet digitaliseret i en rigtig høj opløsning, så du kan zoome helt ind på netop din matrikkel. Alle har fri adgang til kortene. De historiske matrikelkort viser ejendommenes udvikling fra 1844 og frem til i dag.

  Du kan se de gamle kort hjemmefra og søge dem frem via:

  • Ejerlav
  • Kort / stednavn

  De historiske kort du kan se er håndtegnede kort, som er blevet digitaliserede. Kortene har derfor ikke den samme søgefunktion, som du kan være vant til fra Kraks eller Google Maps. Når du skal finde din matrikel på kortet, skal du have gang i luppen og selv finde din matrikel. 

  Gå til hjemmesiden Historiske kort på nettet.

  Kort i lange baner

  På Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, SDFE kan du se mange forskellige korttyper, som også dækker Roskilde-området.

  Du kan søge din bolig frem via:

  • Adresse
  • kommune
  • Matrikel
  • Postdistrikt

  Kortene er søgbare, dvs. at du får anvist præcis den matrikel eller adresse, du søger.

  På SDFIkort kan også du skifte mellem forskellige perioders kort. Du kan fx se:

  • Matrikelkort
  • Skyggekort
  • Historiske baggrundskort
  • Baggrundskort

  Tjenesten er en sand skattekiste, hvis du vil se, hvordan dit boligområde har udviklet sig gennem tiden. Og så er det gratis.

  Gå til hjemmesiden SDFI kort og få adgang til kort i lange baner.

  Hvem har ejet min bolig før mig?

  Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Vil du vide, hvem der førhen har ejet dit hus, kan du finde tidligere ejere i Realregistre, Skøde og Panteprotokoller. Rigsarkivet har digitaliseret mange af protokollerne, som er tilgængelige på Arkivalieronline. Det gælder også for Roskilde.

  I de tinglyste dokumenter kan du finde oplysninger om:

  • Ejerskifter.
  • Udstykning af ejendomme.
  • Særlige rettigheder eller bestemmelser, der er pålagt ejendommen. De tinglyste hæftelser angår pant i ejendommen og diverse økonomiske forpligtelser.

  Tip: Du finder Roskildes Tinglysningsprotokoller under Københavns Amt.

  Se Rigsarkivets vejledning om Ejendomsoplysninger.

  Hvem har boet i min bolig før mig?

  Det kan være besværligt at finde ud af hvilke spændende eller tvivlsomme typer, der har beboet dit hus før dig. Er din ejendom meget gammel eller har den været udlejet mange gange, kan kilderne kræve, at du finder din indre detektiv frem.  

  Folketællinger:

  I folketællingerne kan du se, hvem der har boet på din adresse fra 1787-1940. Dog skal du være opmærksom på, at der kan have været nedrevet og bygget nyt flere gange på din adresse. Fra 1940 og frem er folketællingerne endnu ikke offentligt tilgængelige.

  Se folketællingerne på Rigsarkivets Arkivalieronline

  Vejvisere:

  Roskilde Lokalhistoriske Arkiv har Vejvisere og Telefonbøger for Roskilde fra starten af 1900 tallet til dags dato. Desværre er der nogle huler i samlingen. I telefonbøgerne kan du se, hvem der har været bosat på din adresse i årenes løb.

  Bøgerne kan ikke hjemlånes, men benyttes på arkivets læsesal i arkivets åbningstid. 

  Gå til hjemmesiden med arkivets åbningstider.

  Download en oversigt over samtlige årgange af Roskilde Vejviser nederst på siden.

  Hvor finder jeg andre oplysninger om min bolig?

  Byggesager:

  Roskilde Kommune har et digitaliseret Byggesagsarkiv på nettet. Her har du adgang til alle byggesager i Roskilde kommune.

  Byggesagerne indeholder de tegninger, kloakplaner og dokumenter, der er anvendt i forbindelse med byggesagsbehandlingen gennem årerne.

  Desværre er Byggesagsarkivet ikke er fuldstændigt. Fx. kan der mangle tegninger over ældre ejendomme samt ejendomme beliggende i landområderne.

  Gå til Roskilde Kommunes hjemmeside med byggesager og søg på digitale Byggesager

  Historiske byggesager:

  Roskilde Lokalhistoriske Arkiv har en samling af historiske byggesager, som er blevet indleveret af Bygningsinspektoratet i Roskilde Kommune og af private givere.

  Byggesagerne står på fjernmagasin og skal bestilles hjem til gennemsyn. Skriv til arkivet og angiv matrikelnummer og ejerlav, så undersøger vi om din bolig er i de historiske byggesager.

  Skriv en mail til arkivet eller Se og download listerne med historiske byggesager på FOTOTEKET.

   Er din bygning fredet?

   På Slots- og Kulturstyrrelsen hjemmeside finder du oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger i Roskilde.

   Gå til hjemmesiden for Fredede og Beværingsværdige bygninger.

   Er du kørt fast?

   Kan du ikke finde din ejendom i kilderne, kan der være flere forklaringer på det. Din ejendom kan have skiftet matrikelnummer eller husnummer gennem tiden. Vejen kan have ændret navn eller adressen kan have tilhørt en anden kommune.

   Flere områder i Roskilde har tidligere været selvstændige kommuner:   

   • Sankt Jørgensbjerg - sammenlagt med Roskilde i 1938
   • Himmelev - sammenlagt med Roskilde i 1970
   • Ramsø- og Gundsø Kommune - sammenlagt med Roskilde i 2007