• Film (net)

Billedsamlingen

(2020)
For at gøre kulturarven mere tilgængelig har Det Kgl. Bibliotek digitaliseret fotografier, grafiske tryk og tegninger.

Materialets indhold

Samlingen omfatter indskannede fotografier, grafiske tryk og tegninger, desuden indeholder samlingen kendte værker som f.eks. Flora Danica, der er digitalt tilgængelige via denne billeddatabase fra Det Kgl. Bibliotek.

Det Kgl. Bibliotek har som nationalbibliotek en vigtig opgave med at indsamle, bevare og formidle centrale dele af den danske kulturarv. Begrebet kulturarv spænder vidt – fra Jellingstenen til malerier og bøger – og opfattes hyppigt som værende genstande ‘fra gamle dage’. Men kulturarv er også aktuelle kulturprodukter, f.eks. dagens avis, det radioprogram der sendes lige nu, eller det blogindlæg som en borger i dette øjeblik publicerer på internettet.

Billedsamlingen

Det Kgl. Bibliotek har en omfattende billedsamling, der tæller mere end 17 millioner billeder, som udgør den kulturhistoriske samling med tegninger, grafiske tryk og fotografier af steder, begivenheder og personer. Billedsamlingen bliver løbende digitaliseret, og der findes nu mere end 330.000 billeder tilgængelig for alle borgere. Dette kursus giver en introduktion til brugen af billedsamlingen og kommer ind på rettighederne, der tydeligt angives de enkelte steder.

Kilde: Billedsamlingen [Det Kgl. Bibliotek]

Søgetip: Skriver du flere søgeord i søgefeltet opfattes de automatisk med "og" mellem ordene.

Mere på ekurser.nu