• Film (net)

Naturvidenskabelige kilder

(2022)
Kulturarven er gjort tilgængelig af Det Kgl. Bibliotek, der har digitaliseret naturvidenskabelige kilder, så der nu findes opgavepakker med H.C. Ørsted og Ole Rømer.

Materialets indhold

For at gøre kulturarven mere tilgængelig for alle borgere digitaliserer Det Kgl. Bibliotek løbende relevante samlinger. Naturvidenskabeligt kildemateriale fra H.C. Ørsted og Ole Rømer er blevet udvalgt og gjort digitalt tilgængeligt, hvilket giver et unikt indblik i deres arbejde og samtid. Materialet spænder vidt og bredt fra omfattende brevkorrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere.

Det Kgl. Bibliotek har som nationalbibliotek en vigtig opgave med at indsamle, bevare og formidle centrale dele af den danske kulturarv. Begrebet kulturarv spænder vidt – fra Jellingstenen til malerier og bøger – og opfattes hyppigt som værende genstande ‘fra gamle dage’. Men kulturarv er også aktuelle kulturprodukter, f.eks. dagens avis, det radioprogram der sendes lige nu, eller det blogindlæg som en borger i dette øjeblik publicerer på internettet.

Naturvidenskabelige kilder

Det Kgl. Bibliotek har i de seneste år digitaliseret kilder fra store danske videnskabsmænd. I 2020 blev det omfattende H. C. Ørsted-arkiv og kildemateriale fra Ole Rømer, Niels Steensen og Tycho Brahe gjort tilgængeligt. Dette kursus har fokus på H. C. Ørsted og Ole Rømer, og hvordan de unikke kilder kan bruges til tværfaglige projekter og opgaver for studerende i folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne. Dette kursus giver en introduktion til at komme i gang med de naturvidenskabelige kilder.

Mere på ekurser.nu