• Ebog

Klangen af Plovskæret

Af Niels Anesen (2020)
Nye tider i 1900-tallets første årtier med mekanisering, landboernes organisering og voksende politiske magt gav også muligheder for en driftig landarbejder
Emneord landliv