Lektørudtalelse

Forfatter: Torben Wendelboe

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Tidligere leder af politiets drabsafdeling i København, Peter R. Vandel, skal netop til at nyde sit otium, som han indleder med en ferietur til sit elskede Roma, da han involveres i endrabssag. Opklaringsarbejdet fører ham til Syrakus - og siden til Paris, Cambridge og Dublin - og sluttelig hjem til København, hvor morderen afsløres. - Romanens plot er for så vidt udmærket ogdet gennemspilles med skyldig hensyntagen til genrens krav, som det sig hør og bør i en krimi, også når den er skrevet af en litteraturprofessor. Men det som giver denne bog lidt af en særstillinger dels den lokalkolorit, der med kærlig hånd drysses ud over de byer, Vandel passerer på sin vej mod mordgådens opklaring, og dels det - ganske sataniske - vid, der øses ud over den typiskeamerikanske turist i mrs. Gossamers stakkels skikkelse og over kolleger i Cambridge - vild karikatur, men morsomt. - Bogens første udgave kom i 1956, og selv om alderen sine steder kan tynge lidt,forekommer det mig, at bogen harså mange kvaliteter i sin humor og ironi, at den sagtens kan bære endnu en periode på hylden som et alternativ til en genre, der efter mine begreber bliverulidelig, når der - som det alt for ofte er tilfældet - tager sig selv alvorligt

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1981