Lektørudtalelse

Forfatter: Poul G. Thye

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

KNB, der tidligere har udsendt 4 bind erindringer (Styrmænd til orlogs bd. 1-2, Kompasset rundt med marinen og Skud for boven) fortæller i denne bog, på baggrund af sin egen tid som MTB-chef,om den danske marines første motortorpedobåde, der erhvervedes i forbindelse med genopbygningen af den danske flåde efter besættelsen. I tre kapitler fortæller forf. lidt om de norske, engelske ogamerikanske MTB'ers indsats under 2. verdenskrig. - Bogen, der som de tidligere indeholder en del anekdotisk stof, som søfarts- og marinehistorisk interesserede vil vide at goutere, afsluttedes medberetningen om T.59's forlis under en NATO-manøvre i Nordsøen, hvor T.59 med 36 knobs fart kolliderede med en lige så hurtigt gående engelsk MTB. - Bogen er skrevet i et sprog, der uden at væreindforstået bærer præg af forf.'s mangeårige tjeneste som søofficer; i tilgift til det fyldige personregister bringer KNB denne gang en lille ordliste, der dog nok for den helt u-søkyndige erlovlig kortfattet. Bogener uafhængig af de tidligere erindringsbøger og kan, på baggrund af interessen for og den sparsomme litteratur om marinehistorie, anbefales til bred anskaffelse

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1983