Faktalink

Faktalink - baggrundsartikler til dine opgaver

Adgang
Adgang hjemmefra
Danske artikler om aktuelle og historiske emner. Artiklerne indeholder introduktion, uddybende information og henvisninger.

I Faktalink finder du artikler om alt fra sport, kultur, historie og politik til IT, trends, medier og meget mere.
Samlingen omfatter over 800 artikler med links og henvisninger, som ajourføres og suppleres løbende.

Faktalink har til formål at præsentere aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde for brugerne og udarbejdes af bibliotekarer, journalister eller andre med faglig ekspertise på et givent område. Emnerne belyses ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering.

Anbefales særligt til folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever og dig der har behov for at sætte dig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

Du får adgang til Faktalink ved at:
Du kan logge på med dit bibliotekslogin eller UNI-login.

Se videovejledning på eKurser.nu