Arkiverne

Arkiverne åbner gradvist op igen. Hold dig orienteret om ændringer i arkivernes gradvise åbning her.

Vi indsamler og bevarer arkivmateriale fra Roskilde og stiller det til rådighed for dig.

Tre lokalhistoriske arkiver og ét stadsarkiv - en del af Roskilde Arkiverne

Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, Gundsøegnens og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv har tilsammen en omfattende samling af arkivmateriale om hele Roskildes historie. På lokalarkiverne kan du få hjælp til at finde fotos, arkivalier, kort, tegninger, og litteratur om Roskilde.
Vil du se myndighedssager fra Roskilde Kommune, skal du kontakte Roskilde Stadsarkiv. 

Følg os på Facebook og se flere billeder fra Roskilde på FOTOTEKET 

Roskilde arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv

Ramsøegnens arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv

Stadsarkivet

03.01.2020
Brug Roskilde stadsarkiv

Gundsøegnens arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv