Arkiverne

Vi formidler, indsamler og bevarer arkivmateriale fra Roskilde og stiller det til rådighed for dig.

Tre lokalhistoriske arkiver og ét stadsarkiv - samlet i Roskilde Arkiverne

Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, Gundsøegnens og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv har tilsammen en omfattende samling, som belyser hele Roskildes historie. På lokalarkiverne kan du få hjælp til at finde fotos, arkivalier, kort, tegninger, og litteratur om Roskilde. Vi yder hjælp til selvhjælp, men foretager ikke egentlige arkivundersøgelser. Vil du se myndighedssager fra Roskilde Kommune, skal du kontakte Roskilde Stadsarkiv. 

Følg os på Facebook og se flere fotografier på FOTOTEKET 

Roskilde arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv

Ramsøegnens arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv

Stadsarkivet

03.01.2020
Brug Roskilde stadsarkiv

Gundsøegnens arkiv

03.01.2020
Brug dit lokalhistoriske arkiv