Cyklister sort/hvid foto

Kort- og billedsamlingen fra Det Kgl. Bibliotek

Adgang
Fri adgang
Det Kongelige Bibliotek har gennem århundreder indsamlet billeder, først som tegninger og stik, siden også som fotografier, der nu også indsamles digitalt.

I Kort- og Billedsamlingen findes kobberstik fra det enevældige Danmark samt landskabsakvareller og tegninger fra første halvdel af 1800-tallet.

1800- og 1900-tallets eksplosivt voksende billedkultur er også rigt repræsenteret.

Billedsamlingen tæller over 17 millioner billeder, størstedelen udgør den kulturhistoriske samling med tegninger, grafiske tryk og fotografier af steder, begivenheder og personer. Blandt de mange billeder er også en stor samling luftfotografier, du kan se i Danmark set fra luften. Samlingen er under digitalisering og mange billeder er tilgængelige online. 

Balndt andet finder du det store danske botaniske værk Flora Danica, som blev påbegyndt i 1761, og er et af verdens største planteværker - et ægte barn af oplysningstiden, som var 123 år undervejs. De 3.240 kobberstukne tavler som værket består af er fri af ophavsret, og er alle digitalt tilgængeligt på Det Kgl. Bibliotek. Se Flora Danica online.

Link til eKursus.nu om Det Kgl. Biblioteks Billedsamling med guidning til Flora Danica.