Karen Brahes Bibliotek

Karen Brahes Bibliotek - er et privatbibliotek fra renæssancen, der primært indeholder teologiske og historiske bøger fra perioden før 1736.

Karen Brahes Bibliotek er en bogsamling af væsentlig national betydning og et stykke dansk kulturarv af europæiske dimensioner. Biblioteket ejes af Roskilde Kloster. 

Bogsamlingen repræsenterer tidlig dansk lærdoms- og dannelseshistorie og består primært af teologiske og historiske værker fra perioden før 1736.

Samlingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på dette felt national betydning, der er på linje med Det Kongelige Biblioteks Danske Samling.

Som Kulturværdi må samlingen karakteriseres som værende umistelig – af enestående national betydning.

Samlingens baggrund:

Adelsdamen Anne Gøye (1609-81) grundlagde samlingen og testamenterede den 1681 til Karen Brahe (1657-1736) der videreudbyggede samlingen betydeligt. 

Efter hendes død forblev samlingen i Odense Adelige Jomfrukloster, hvorfra den i 1907 blev deponeret i Landsarkivet for Fyn i Odense. Karen Brahes Bibliotek er 2010 flyttet til Roskilde.

Benyttelse af samlingen:

Karen Brahes Bibliotek kan kun benyttes på Roskilde Bibliotek efter aftale med Roskilde Kloster. 

Begrundet ønske om benyttelse af Karen Brahes Bibliotek til forskningsmæssige formål sendes til Roskilde Kloster på info@roskildekloster.dk, til klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, hvorefter aftale træffes med Roskilde Bibliotekerne, Hans Michelsen, hansmi@roskildebib.dk.

Registranter og katalog:

Elektronisk registrant over Karen Brahes Bibliotek (bogsamlingen) findes i Syddansk Universitetsbiblioteks base www.sdu.dk , og en skannet udgave af Anne Riising: Katalog over Karen Brahes Bibliotek (1956) findes på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.kb.dk.

Kontakt:

Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, tlf.: 4635 0219. Mail: info@roskildekloster.dk
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, tlf.: 4631 5010 / 2936 9530. Mail: hansmi@roskildebib.dk