Arkiv for Dansk Litteratur logo

Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Arkiv for Dansk Litteratur dækker klassisk dansk litteratur fra middelalderen til ca. 1950.

Der kan søges i de fulde tekster, og der er også et godt overblik over forfattere og perioder i dansk litteraturhistorie.

Arkiv for Dansk Litteratur giver dig adgang til kulturarv, som i sin fysiske form, er svært tilgængelige materialer.

Hvem står bag Arkiv for Dansk Litteratur:
ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab.